Hidden treasure - a map to the child’s inner self - recenzia psychologičky Márie Balážovej
       Jun 1, 2016     Články

Titul: Violet Oaklander: Hidden treasure - a map to child´s inner self, Karnac Books, 2006

Tým, ktorí pracujú s deťmi sa určite dostala do rúk prvá kniha Violet Oaklander: Windows to our children, v českom preklade vyšla pod názvom Třinácte komnaty dětské duše vo vydavateľstve Drvoštep (ktoré mimochodom vzniklo práve kôli vydaniu tejto knihy). WTOCH vyšla prvýkrát už v roku 1978, potom v rôznych vydaniach, posledné v roku 2007. Kniha predstavuje veľmi bohatý zdroj metód a spôsobov akými sa dá pracovať s deťmi v terapii rôzneho veku.

Hidden treasure - a map to the child’s inner self  je druhou knihou Violet Oaklander a vyšla 28 rokov po vydaní WTOCH vo vydavateľstve Karnac Books. Ak ste na tento “poklad” ešte nenarazili, vrelo odporúčam si knihu zakúpiť. Pretože naozaj ide o snahu odkrývať poklady detskej duše a prežívania, v tom najlepšom význame.

Autorka v knihe popisuje v 12 kapitolách podstatné aspekty práce s detskými klientmi, od začiatku terapie cez to, aké problémy zvyčajne deti do terapie privádzajú, až po terapeutický proces v terapii s deťmi a dôležité aspekty práce s deťmi z pohľadu teórie gestaltpsychoterapie. Kniha je teda nielen znova cenným zdrojom metód a techník práce s detským klientom, ale ide o trochu ďalej ako predošlá kniha v tom, že ponúka hlbší presah do gestalt teórie, čo iste ocenia všetci, ktorí sa gestaltpsychoterapii venujú. Kniha je však veľmi dobre zrozumiteľná aj pre terapeutov z iných psychoterapeutických škôl.

Oaklander venuje mnoho priestoru téme hnevu a agresivity u detí, prirodzenej a často potlačovanej emócie, ktorá priamo súvisí s tým, že deti sa dostanú do terapie, kôli rôznym iným symptómom - bolestiam brucha, hlavy, úzkostiam, bitiu sa s inými deťmi a pod. V inej kapitole zas popisuje dôležité aspekty práce s adolescentmi, ktorí sú v senzitívnom vývinovom období. Celá kapitola je venovaná práci s deťmi s ADHD syndrómom, alebo tomu, čo pod týmto názvom rozumie sama V.O. Práca so smútkom a stratou je témou u mnohých detí, taktiež je v knihe jedna kapitola venovaná krátkodobej práci na týchto témach. Oaklander pracovala aj so skupinami detí, a svoje skúsenosti popisuje v samostatnej kapitole. Knihu dopĺňajú kapitoly ako pracovať s veľmi malými deťmi (v predškolskom veku), ako využívať inovatívne muzikoterapeutické postupy pri práci s deťmi a kapitola, ako pomáhať deťom rozvíjať sebapodporné mechanizmy.

Autorka: Mária Balážová

Komentáre

Prihláste sa, ak chcete poslať komentár

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop