Zázračná metoda. Radikálne nový přístup k problémovému pití - recenzia čitateľky Dariny Šedovej
       Sep 16, 2016     Články , Novinky

Titul: Scott D. Miller, Insoo Kim Berg - Zázračná metoda. Radikálně nový přístup k problémovému pití.

Závislosť je v našej spoločnosti témou ešte stále tabuizovanou a uzamknutou ťažkým kľúčom za dverami režimových centier.

Motívom nástupu na liečbu u mnohých závislých nie je ich vlastné presvedčenie zbaviť sa tejto problémovej neresti. Dôvodom je, že oni svoje problémové správanie nevnímajú ako problém. Absolvovať liečbu ich donútili rôzne sociálne okolnosti, ako strata zamestnania, bývania, odmietnutie rodinou, nátlak partnera či zamestnávateľa alebo hrozba väzenia. Klienta tiež často privedú do zdravotníckeho zariadenia zdravotné problémy, a nie jeho ochota podstúpiť liečbu v režimovom zariadení, a obyčajne tento proces skončí týždňovým detoxikačným programom na psychiatrických oddeleniach.

Ak sa človek s problémovým konzumom návykových látok nakoniec predsa len dostane do režimového zariadenia, liečba v nich by mala spočívať vo vytváraní vzájomných terapeutických vzťahoch a dôvere. Mala by sa zameriavať na vytvorenie nového systému hodnôt, na prijatie zodpovednosti za svoje konanie, mala by posilňovať schopnosť vyjadrovať sa, prežívať a porozumieť svojim citom, mala by podporovať rozvoj asertívnych schopností, zvýšenie sebavedomia a motiváciu na zmenu životného štýlu a samostatnosť. Opak je však pravdou. V týchto zariadeniach a v rôznych svojpomocných skupinách je týmto ľuďom prízvukované, že nemajú nad pitím kontrolu, že sú proti alkoholu bezbranní. Všetci sa sústreďujú a zaoberajú sa najmä ich nedostatkami, hľadajú sa príčiny ich nešťastia niekde v minulosti, v rannom detstve a presviedčajú ich, že s diagnózou „závislosť“ budú musieť „bojovať“ do konca života a preto si musia čo najčastejšie pripomínať všetko to zlé, čo im v minulosti dopomohlo k závislosti a všetko to zlé, čo počas tohto obdobia zažili.

Keď nás už mnohých, ktorí sme pomoci závislým zasvätili svoj život, z neefektívych postupov prepadala beznádej a frustrácia, zrazu sa akoby „zázrakom“ na trhu objaví prevratná kniha o tom, ako zvládať, alebo dokonca kontrolovať pitie metódou, ktorú sami autori - Scott D.Miller a Insoo Kim Berg - nazývajú „zázračnou“. Tvrdia, že dvere zamknuté na kľúč sa dajú odomknúť a ich odomknutie nás môže doviesť k riešeniu.

Predkladaná publikácia začína zaujímavým predhovorom Leoša Zatloukala, v ktorom sa zamýšľa nad tým, čo je zázračné na zázračnej metóde. Je to taká malá udica na zaujatie čitateľa v ktorej sa dozvieme, že princípy zázračnej metódy sú jednoznačné, zistiť čo človek chce a využiť zdroje, ktoré má k dispozícii.

Po predhovore, venovaní a poďakovaní, autori knihu rozdelili do šiestich nasledujúcich kapitol.

„Zázračná metóda, pomoc a nádej pre tých, ktorí majú problém s alkoholom“ je názov prvej kapitoly. V nej autori naznačujú, že ak chceme dosiahnuť vytúženú zmenu, budeme musieť zapojiť svoju predstavivosť a tiež už o svojom probléme a jeho riešení nebudeme môcť uvažovať tak, ako sme o ňom uvažovali pred prečítaním tejto knihy.

„Už dosť závislosti na terapeutovi“ - čitateľovi predostiera druhá kapitola. V nej autori objasňujú celý princíp prístupu zameraného na riešenie. Tiež v nej upozorňujú na to, že žiadny prístup sa neosvedčuje u každého rovnako a že existuje množstvo iných riešení. Riešenie a problém spolu nemusia zakaždým súvisieť a niekedy ten najjednoduchší prístup, je často tým najlepším. Na základe svojich dlhoročných skúseností autori spozorovali, že ľudia sa v tomto prístupe dokážu rýchlo zlepšovať a neustále u nich dochádza k zmenám. Najdôležitejším odkazom tejto kapitoly je upozornenie, že je dôležité sa zameriavať na prednosti a zdroje, skôr ako na slabiny a nedostatky a namiesto minulosti, je dôležitejšie zameriavať sa na budúcnosť.

„Ako odomknúť dvere, ktoré vedú k riešeniu“. Autori nám v tejto, už tretej kapitole, predkladajú až šesť kľúčov k riešeniu. Tu úplne za všetko hovorí veta „ tak intenzívne sme sa snažili zistiť kde je problém, až sme prehliadli úplne jasné riešenie“. (M*A*S*H). Dvere k riešeniu sa otvárajú úvahou o tom, v čom by bol náš život iný, keď bude náš problém vyriešený. Zázrak musí byť pre nás dôležitý, mali by sme sa držať čo najviac pri zemi, vyjadrovať by sme sa mali konkrétne, k veci, uvažovať nad tým čo urobíme, než nad tým čo robiť nebudeme, ako sa naša cesta začne, nie skončí, a hlavne si ujasnime kto, kde a kedy ale nie prečo. Jednoduché? Šesť kľúčov. Jednoduché na prvé prečítanie, ale to je len veľmi skrátený opis toho, čo nám chcú autori odkázať. Každý jeden kľúč je v tejto kapitole podrobne opísaný na konkrétnych príkladoch ľudí, ktorí sa už dvere pokúsili otvoriť, a dokonca ich aj pootvorili.

Potvrdí nám to aj štvrtá kapitola, „poučenie zo zeme Oz“, o troch cenných radách pre hľadanie cesty vedúcej k riešeniu, o troch vodítkach k riešeniu . Autori v nej upozorňujú aby sme hľadali časti zázraku ktorý sa deje už teraz, aby sme sa poučili z toho, že nerobíme chyby a hľadali zmenu, alebo aspoň náznak zmeny ku ktorej došlo ešte pred terapiou.

Po prečítaní predposlednej kapitoly by sme už mohli premeniť sen na skutočnosť, mali by sme vedieť zložiť dohromady všetky kľúče a vodítka a malo by nám vyjsť riešenie. Dokonca nám autori predložia až tri rovnice riešenia.

Áno, cesta je dlhá a autori nás nepresviedčajú že bude jednoduchá, chce to trpezlivosť, výdrž a pevnú vôľu. A predpokladajú že po ceste môžeme uviaznuť, ako hociktorý deň môžeme uviaznuť v dopravnej zápche. Preto, že s takouto možnosťou počítali a tiež so skúsenosťami pri práci s klientmi zažili že sa to deje,v šiestej kapitole predkladajú tri pravidlá zvládania nezdarov na ceste vedúcej k riešeniu. V krátkosti ich varovanie, alebo akýsi návod: „neopravujte čo nie je rozbité, keď už viete čo zaberá, robte to, a to čo nefunguje, neopakujte znova, robte niečo iné.“

Celá kniha je popri všetkých týchto radách, zaujímavých myšlienkách a úvahách popretkávaná aj pravdivými skúsenosťami a príbehmi z praxe oboch autorov.

Na záver treba pripomenúť, že autori nesľubujú zázrak a ľahkú cestu k zázraku všetkým. Upozorňujú na to, že cesta bude pre mnohých dlhá a náročná, že musia byť svedomití a usilovne cvičiť kým uvidia zmenu nielen oni ale aj ich blízki. Upozorňujú, že táto cesta je pre niektorých vhodnejšia s doprovodom a pomocou systemického terapeuta, s ktorým je možné vytvoriť individuálny liečebný program. Autori túto cestu nazvali „Cestou zotavenia - odomykaním brán do minulosti.“

V závere nám je však všetkým zrejmé, že univerzálne riešenie, ako nás presviedčajú v režimových zariadeniach, naozaj nemôže existovať, pretože problém je príliš zložitý, a ľudia sú príliš veľké individuality, a to sa nedá zlúčiť. Pri skúsenostiach s liečbou závislostí a pri sledovaní prílišného snaženia týchto ľudí o zmenu, priviedlo toto pozorovanie autorov k myšlienke,
 že ich klienti často doplácajú na prílišnú snahu o zmenu a stávajú sa tak obeťami vlastného entuziazmu. Kladú si nezmyselné ciele a normy, prísne normy a neskutočniteľné ciele a popri tom úplne zabudnú na to, čo už dosiahli, na drobné zmeny, ktoré ich pomaličky posúvajú dopredu. Chce to veľkú trpezlivosť, schopnosť neprehliadať tie malé, každodenné víťazstvá a malé zmeny, ktoré sa postupne stanú veľkými.

Pre mňa je táto kniha zázrakom. Vodítkom pre prax. Vodítkom pre zmenu a zlepšenie života mnohých ľudí. A zázrakom, a tiež aj vodítkom, môže byť aj mnohým ľuďom ktorí cítia, že majú problém a chcú s nim niečo robiť.

V závere chcem ešte dodať, že kniha je písaná odborne, ale pri tom so zreteľom na bežného čitateľa, s množstvom praktických cvičení. Avšak pre určitú skupinu ľudí, ktorých máme v liečbe, môže byť na prečítanie, aj na cvičenia náročná. Som však presvedčená, že pod terapeutickým vedením, s dobrým systemickým terapeutom, nakoniec dokážu zvládnuť odomykanie dverí a dokážu si predstaviť svoj zázrak. Veď rozprávky nás sprevádzajú celým životom, od kolísky až po hrob. Klienti majú na základe prežitého vlastné zdroje, silné zdroje ktorými môžu operovať, ktorými môžu meniť svoj život a zmeny ktoré dokážu, môžu spozorovať aj všetci naokolo.

Teším sa, koľko ľudí premení sny na skutočnosť vďaka tejto prevratnej publikácii, ktorú máme to šťastie dostať do rúk už aj v preklade do slovenčiny. Snáď sa nájde mnoho terapeutov, ktorí ako odborné vedenie pomôžu tým, pre ktorých bude obtiažne túto knihu prelúskať a dokážu ich krok za krokom doviesť k zázraku. K naozaj radikálne novému prístupu k problémovému pitiu. Zmeňme svoj pohľad na človeka. Všetci sme ľudia, rovnocenní a blízki svojho druhu, vnímajme sa bez stigmy, etiketovania, podceňovania. Neexistuje závislý človek, človek je jednoducho človek, so svojimi myšlienkami, postojmi, činmi. Nechcem byť prehnane optimistická a nahovárať si, že je tu niečo, čo nás navždy zbaví problémového pitia. Ale nech nám je táto knižôčka aspoň malým svetielkom v tme.

Autorka: Darina Šedová Ďakujeme Darine za jej príspevok a zdieľanie skúseností s na riešenie orientovaným prístupom k práci s ľuďmi!

Titul: Scott D. Miller, Insoo Kim Berg - Zázračná metoda. Radikálně nový přístup k problémovému pití.

Komentáre

Prihláste sa, ak chcete poslať komentár

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop