THERAPY BOOKSHOP

Online kníhkupectvo špecializované na odbornú domácu a zahraničnú literatúru z odboru psychoterapia. Ponuka je doplnená o CD a DVD s relaxačnou hudbou a záznamami z konferencií a workshopov a taktiež o metaforické karty pre prácu s klientmi a ďalšie pomôcky.

Výber kníh je prispôsobený požiadavkám a nárokom na vzdelanie frekventantov terapeutických výcvikov na Slovensku a v Čechách. Skúseným terapeutom/tkam ponúka zahraničné publikácie z rôznych psychoterapeutických prístupov zamerané na špecifické témy a problémy klientov. Výber dopĺňajú publikácie zamerané na prácu so sebou a supervíziu. 

Odborní konzultanti a konzultantky

Odborné konzultantky a konzultanti pomáhajú zaistiť kvalitný výber relevantnej literatúry. 

PhDr. Eva Linhová - odborná konzultantka pre systemickú terapiu, rodinnú terapiu a supervíziu; psychoterapeutka, lektorka a supervízorka, Inštitút pre systemickú skúsenosť - ISZ KE (www.isz.sk/linhova)

Doc. MUDr. Jozef Hašto, PhD. - odborný konzultant pre attachment - psychotraumatológiu - psychoterapiu, autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu relaxáciu, KIP, imaginačné metodiky, psychosomatiku, psychiatriu, neurobiológiu, evolučnú psychiatriu, psychopatológiu. Psychiater a psychoterapeut, Psychiatrická ambulancia Pro mente sana,Trenčín/Bratislava, Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, Univerzita Palackého Olomouc, Vysoká škola svätej Alžbety Bratislava. Cvičný terapeut, lektor a supervízor v oblasti psychoterapeutických školení.

Sylvia Ondrisová, PhD. - odborná konzultantka pre procesorientovanú psychológiu; psychoterapeutka, lektorka a facilitátorka v privátnej praxi, Inštitút pre Procesorientovanú psychológiu POPI-Slovensko (http://www.processwork.sk/)

Mgr. Lívia Didičová - odborná konzultantka pre geštalt psychoterapiu; psychoterapeutka v Terapie.Info, s.r.o., Praha (www.terapie.info)

Mgr. Ján Urban - odborný konzultant pre Ericksonovskú hypnoterapiu; špecializuje sa na postmoderné terapie, súkromná prax, Brussel (www.janurban.eu)

PhDr. Miroslava Bruncková - odborná konzultantka pre integratívnu psychoterapiu; doktorandka a frekventantka výcviku v integratívnej psychoterapii, venuje sa aj biofeedbacku a HRV, Prešov

PhDr. Ján Grossmann - odborný konzultant pre KBT; psychológ a terapeut na neurologickej klinike Univerzitnej nemocnice, Martin

Mgr. Patrícia Vesel Ganoczyová - konzultantka pre Satirovsku psychoterapiu; psychologička a absolventka štvorročného akreditovaného výcviku v systemickej transformačnej terapii podľa Virginie Satirovej, 1. Psychiatrická klinika, UNLP, Košice

PhDr. Jarmila Tomková - konzultantka pre výskum v psychoterapii; psychologička, výskumníčka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie VÚDPaP (http://www.vudpap.sk/), Košické poradenské centrum (http://www.kpc.sk/), Bratislava

Pavel Nepustil, Ph.D. - konzultant pre kolaboratívny prístup v psychoterapii; psychológ, psychoterapeut, sociálny pracovník, konzultant; skupina Narativ (http://www.narativ.cz/), Sdružení Podané ruce, Brno

Mgr. Jakub Černý - konzultant pre prístup Open dialogue; psychológ, psychoterapeut vo výcviku, konzultant; skupina Narativ (http://www.narativ.cz/), psychologická prax Terapie Podolí (http://www.terapiepodoli.cz), Brno, Praha

PhDr. Anna Balgová - odborná konzultantka pre symbolickú a relaxačnú terapiu, psychologička pre utečencov, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici, súkromná prax (www.centrumbienestar.com)

PhDr. Mária Balážová - odborná konzultantka pre oblasť detskej psychoterapie a rodičovstva. Pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, je gestalt terapeutkou vo výcviku, mama a psychologička nadšená pre problematiku detského vývinu, o ktorom píše aj vo svojom webovom magazíne: www.detskapsychologicka.com

Partnerské inštitúty

ISZ KE - Košický inštitút pre systemickú skúsenosť  www.isz.sk

Dialóg - Slovenský inštitút pre výcvik v geštalt psychoterapii  www.gestalt.sk

Inštitút pre výcvik v relaxačnej a symbolickej psychoterapii

POPI Slovensko – Inštitút proces orientovanej psychológie - http://www.processwork.sk/ 

ISZ Management centrum - vzdelávání profesionálů - www.isz-mc.cz

SAGT - Slovenská asociácia pre Gestalt terapiu - www.sagt.sk

Inštitút psychológie FF PU - http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ips

Spriatelené stránky

NARATIV- web pro postmoderní směry v terapii a poradenství - www.narativ.cz

SLEA Slovensko - Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu - http://www.slea.sk/

Psychoterapeutické centrum Gaudia - www.gaudia.cz

Gaudia - institut postmoderního vzdelávání - www.kurzy-vzdelavani.eu 

Mgr. Roland Csicsay - www.psycholog-kouc.sk

Partneri

PSYCHE - Portál pomoci pri psychických a duševných problémoch

Psyche

Sapience - centrum vzdelávania - www.sapience.sk

Sapience

 


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop