Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho/ej a PhDr. Ivanou Skoumalovou, ktorá prevádzkuje online kníhkupectvo THERAPY BOOKSHOP so sídlom:

Tomášikova 146/23
040 01 Košice - Sever

IČO: 47041811
DIČ: 1085408863

pri nákupe a predaji tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.therapybookshop.eu

Objednávky

Objednávanie tovaru

Objednávať tovar je možné s alebo bez registrácie. V oboch prípadoch je pri objednávaní potrebné uviesť osobné údaje za účelom vystavenia daňového dokladu a pre doručenie objednávky. Ide o tieto údaje: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

THERAPY BOOKSHOP prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V žiadnom prípade nebudú tieto údaje poskytnuté tretej strane.

Objednávka zadaná v e-shope obsahuje tiež vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci/a oboznámil/a s týmito obchodnými podmienkami a plne s nimi súhlasí. V prípade, ak kupujúci/a uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, vyhlasuje, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto obchodných podmienkach. Taktiež vyhlasuje, že všetky ním/ňou uvedené údaje sú pravdivé.

Potvrdenie Vašej objednávky

O tom, že Vašu objednávku evidujeme, Vás budeme informovať prostredníctvom potvrdzovacieho e-mailu a to najneskôr do 48 hodín. V prípade, že objednávate vačšie množstvo tovaru, je možné, že budete kontaktovaný/á telefonicky za účelom potvrdenia objednávky.

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť do 24 hodín e-mailom na adresu info@therapybookshop.eu, alebo telefonicky na číslo: +421 907 274 761.

Platba

THERAPY BOOKSHOP si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny tovaru. Kupujúci/a objednáva tovar za ceny uvedené na stránke online kníhkupectva vo chvíli definitívneho odoslania objednávky cez e-shop. Cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu THERAPY BOOKSHOP do miesta dodania (pozri Doručenie tovaru).

Možnosti platby v rámci Slovenskej republiky:

 1. internetbanking SLSP, na číslo účtu v tvare IBAN: SK8809000000005111916655

 2. dobierka cez Slovenskú Poštu

Možnosti platby zo zahraničia:

 1. Internetbanking:

  • SK8809000000005111916655;

  • SWIFT (BIC): GIBASKBX

Pri platbe na účet (internetbanking) je potrebné uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k Vašej objednávke. V prípade, že dodatočne zistíte, že ste zadali nesprávny variabilný symbol, prosíme, aby ste nás neodkladne kontaktovali e-mailom, alebo telefonicky, za účelom urobenia nápravy. Vaša objednávka môže byť odoslaná až po pripísaní kúpnej ceny k Vašej objednávke na účte online kníhkupectva THERAPY BOOKSHOP.

Dodanie daňového dokladu

S každou zásielkou zasielame účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Doručenie tovaru

Spôsob prepravy tovaru:

 • Poštová preprava: 3-5 dní (Balík 2. trieda, Balík SVET a dobierka)

Poštovné:

Objednaný tovar Vám zašleme nasledovne, podľa Vášho výberu:

 1. Balík

  • Slovenská pošta (2. triedou), elektronická platba - cena poštovného a balného 3,20 €

  • Slovenská pošta (Balík SVET - Platí pre zásielky do ČR), elektronická platba - cena poštovného a balného 9,90 €. Do zahraničia na dobierku tovar neposielame.

 2. Dobierka

  • Slovenská pošta (2. triedou) - cena poštovného a balného 4,30 €.

 3. Osobný odber

  • Zdarma, po telefonickej dohode - +421 907 274 761)

Poznámka k výške poštovného: V prípade, ak hmotnosť zásielky prekročí 2 kg, upraví sa výška poštovného podľa hmotnosti zásielky podľa taríf Slovenskej pošty. O tejto úprave bude zákazník/čka informovaný/á e-mailom.

Dodacia lehota

Tovar, ktorý je na sklade odosielame v priebehu 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky (tj. od momentu, kedy ste obdržali potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky z našej strany, resp. pri elektronickej platbe od pripísania kúpnej ceny na účet THERAPY BOOKSHOP).

Pokiaľ je potrebné tituly doobjednať u dodávateľa (v SR), tieto Vám budú odoslané do 10 pracovných dní.

Zahraničné tituly v angličtine (od dodávateľov mimo SR, najmä USA a Austrália), pokiaľ ich nemáme skladom, Vám zašleme v priebehu 3 - 5 týždňov.

V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať. THERAPY BOOKSHOP si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť ak sa tovar už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho/u za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci/a zaplatil/a časť, alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu/jej táto čiastka vrátená späť najneskôr do 7 pracovných dní.

V prípade, ak si kupujúci/a tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, je THERAPY BOOKSHOP oprávnené od kupujúceho/ej požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru!

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu vrátená kúpna cena.

Kontaktujte nás na e-mail info@therapybookshop.eu a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru; tovar, ktorý budete vracať, nesmie niesť známky používania, nesmie byť odbalený z ochrannej fólie, musí byť nepoškodený a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe; náklady na prepravu vráteného tovaru nesie v plnej výške kupujúci/a; peniaze za tovar Vám budú vrátené prevodom na Váš účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme bohužiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť. THERAPY BOOKSHOP zodpovedá kupujúcemu/ej za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim/ou v zhode s kúpnou zmluvou a že je bez závad. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má zákazník právo od zmluvy odstúpiť.

Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci/a nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 1.) predaj tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; 2.) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré spotrebiteľ/ka rozbalil/a, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia; 3.) predaj novín, časopisov a periodickej tlače.

Reklamácia a záruka

Záručná lehota začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim/ou. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Prípadnú reklamáciu vybavíme k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci/a je povinný/á tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil/a prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je nám kupujúci/a túto skutočnosť povinný/á bezodkladne nahlásiť. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Na tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 1. nesprávnym použitím výrobku;

 2. nesprávnym skladovaním výrobku.

Postup pri reklamácii:

 1. informujte nás o reklamácii e-mailom na info@therapybookshop.eu

 2. tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku!) na adresu: PhDr. Ivana Skoumalová, Tomášikova 21, 04001 Košice

 3. o priebehu reklamácie sa môžete informovať emailom na info@therapybookshop.eu

 4. o ukončení a o výsledku reklamácie budete informovaný/á telefonicky alebo emailom.


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop